دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ /۱۲ شعبان ۱۴۴۱

مسیر

آیت الله نوری همدانی

رییس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات اسلامی تبیین کرد:
رییس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات اسلامی گزارشی از فرآیند و علت شکل گیری یک همایش ملی در موضوع مقاومت را تبیین کرد.
آیت الله نوری همدانی:
آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه دجال همان آمریکاست گفت: باید دجال را بشناسیم و بشناسانیم و دفتر تبلیغات اسلامی که زبان حوزه است باید در این زمینه ورود جدی تری داشته باشد.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم خبر داد؛
رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از برگزاری همایش ملی «مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم» در ۱۹ اسفندماه ۹۸ به همت این دفتر خبر داد.
آیت الله نوری همدانی:
حضرت آیت الله نوری همدانی حضور میلیونی ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن را نمایش عظمت انقلاب دانست و گفت: پیام این حضور مقابله قاطع با دشمنان است.
آیت الله نوری همدانی جدید
آیت الله نوری همدانی:
حضرت آیت الله نوری همدانی با تأکید بر استفاده از قالب هنر برای بیان آموزه های دینی و تاریخی گفت: حوزه با کمک افراد متدین و انقلابی باید حقایق دینی و تاریخی را تبیین کند.
نوری همدانی (جدید)
آیت الله نوری همدانی:
حضرت آیت الله نوری همدانی با اشاره به رسالت های روحانیت در عصر انقلاب اسلامی تأکید کرد که روحیه مقاومت و دشمن شناسی باید در حوزه و جامعه تقویت شود.