يكشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ /۱۹ ربيع الأول ۱۴۴۱

مسیر

اخلاق اجتماعی

رضایتمندی
حجت الاسلام والمسلمین دکتر عباس پسندیده *
یکی از موضوعات اساسی که نقش مهمی در بهبود بحران های روحی انسان در جامعه امروزی دارد، تحقق زمینه های آرامش و آسایش روانی است. از جمله عواملی که می تواند به خوبی این هدف را تأمین کند، رضایتمندی قلبی از وضعیت زندگی و مثبت نگری منطقی به وقایع پیرامون خویش است
جلسه
سومین جلسۀ کارگروه پشتیبانی علمی تبلیغ دینی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در گروه تأمین منابع معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با حضور اعضای کارگروه برگزار شد.