يكشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ /۱۵ شوال ۱۴۴۱

مسیر

تبلیغ مجازی

آزمون عملی
قابل توجه شرکت کنندگان دوره آموزشی
شرکت کنندگان در اولین دوره آموزشی تبلیغ در فضای مجازی، روز چهارشنبه و پنج شنبه ۷ و ۸ بهمن ماه، برای سنجش سطح علمی در آزمون عملی شرکت می کنند.
سرفصل دوره آموزشی
اولین دوره آموزشی تبلیغ در فضای مجازی، به همت اداره تبلیغ مجازی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، در حال برگزاری است. در این دوره سه محور آموزشی، «محیط ها و فضاهای مجازی»، «مهارتهای تبلیغ دینی در فضای مجازی» و «نرم افزار های پرکاربرد» مورد بحث قرار می گیرد.
کلاس جبرانی
بعد از اتمام آزمون کتبی برای سنجش سطح علمی شرکت کنندگان در اولین دوره آموزش تبلیغ در فضای مجازی، کلاسهای جبرانی برای شرکت کنندگانی که نیاز به تلاش بیشتر دارند آغاز شد.
جذب مبلغین مجازی
اداره تبلیغ مجازی با هدف ساماندهی امر تبلیغ در فضای مجازی با تشکیل گروه تبلیغی کارآمد و فعّال در فضای مجازی، ضمن شناسایی طلاب فعال در این عرصه، از مبلغان علاقه مند و توانمند، ثبت نام بعمل می آورد.
اداره تبلیغ مجازی
اداره تبلیغ مجازی با هدف ساماندهی امر تبلیغ در فضای مجازی تشکیل شده است و در راستای تحقق اهداف اداره کل اطلاع رسانی و تبلیغ نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گام بر می دارد.
آموزش مجازی
شرکت کنندگان اولین دوره آموزشی تبلیغ در فضای مجازی بعد از گذراندن دوره تکمیلی و مقدماتی و برای ورود به مرحله پیشرفته در آزمون سطح بندی شرکت نمودند.