يكشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ /۲۹ ربيع الثاني ۱۴۴۳

مسیر

تربیت دینی کودک

 اشعار محرم برای کودکان
غربت و غم می باره از آسمون قد تموم دونه‌هاي‌ بارون تو کوچه‌ها بوی محرم می‌یاد ادور دورا حضرت آدم می‌یاد
اشعارمحرم کودکانه
امام سوم ما که مشهوره تو دنیا با ظالمان می‌جنگید با مظلومان می خندید قرآن زیاد می‌خونده تو سختی‌ها نمونده
اشعارمحرم کودکانه
محرم شد محرم شد دل گل ها پر از غم شد نگاه كوچه ي ما باز پر از پرواز پرچم شد
شعر محرم کودکانه
سینه میزند بابا توی کوچه مان امشب بسته روی پیشانی یک نوارِ «یا زینب»
 شعر کودکانه محرم
سینه میزند بابا توی کوچه مان امشب بسته روی پیشانی یک نوارِ «یا زینب»
شعرهای کودکانه برای  محرم
دیشب یه سربند سبز بابام رو پیشونیم بست که روش نوشته بودند آقای من حسین است
ارتباط در ایتا