پنجشنبه ۱ مهر ۱۴۰۰ /۱۵ صفر ۱۴۴۳

مسیر

رادیو معارف

سبک زندگی
سردبیر رادیو معارف:
نویسنده رادیو معارف با اشاره به این که در همه عرصه های زندگی انسان، آموزه های قرآنی کاربرد دارد، گفت: قرآن این پیام را به انسان ها می رساند که در همه مسائل زندگی خود باید از مدیریت قرآنی استفاده کنند.
ارتباط در ایتا