مسیر

رییس اداره همایش ها

مهدی کریم زاد
رییس اداره همایش های دفتر تبلیغات اسلامی عنوان کرد:
سال گذشته دوره آموزشی مبانی ولایت فقیه با هدف توانمند سازی علمی مبلغان از سوی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با حضور بیش از ۱۰۰۰ نفر از مبلغان در مرکز همایش های غدیر برگزار گردید.