دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ /۱۱ جمادى الآخر ۱۴۴۲

مسیر

مرکز آموزشهای کاربردی

حجت الاسلام سعید روستا آزاد
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی؛
مراسم تجلیل و تکریم مقام استاد و همچنین بزرگداشت شهید مطهری با حضور حجت الاسلام والمسلمین سعید روستا آزاد معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد.