مسیر

چهل سالگی انقلاب

چهل سالگی انقلاب
با گذشت نزدیک به چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی نگاهی به گذشته و مقایسه آن با امروز نشان‌دهنده عمق تحولی است که ملت ایران آن را تجربه کرده است.
چهل سالگی انقلاب
تبدیل نظام طاغوت‌سالار به نظام مردم‌سالار؛ مهم‌ترین کار انقلاب
چهل سالگی انقلاب
اقدام کردن مجاهدانه و جهادی است، انقلابیگری است.
چهل سالگی انقلاب
این انقلاب پدیدهای الهی و مبارک بود که در اواخر قرن بیستم ، جهان را به لرزه درآورد و نور امید را در دل مسلمانان و مستضعفان عالم روشن کرد.
چهل سالگی انقلاب
سال ۱۳۹۷، چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی است. با توجه به نظریه چرخش انقلاب‌ها و اظهارنظرهایی که در خصوص انقلاب اسلامی با توجه به پاره‌ای از مسائل کشور انجام می‌شود؛ بررسی وضعیت انقلاب در چهل سالگی بسیار مهم است.