يكشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ /۲۹ ربيع الثاني ۱۴۴۳

مسیر

گناه

جوادی آملی
آیت‌الله جوادی آملی:
حضرت آیت‌الله جوادی آملی گفت: تبهکاران در قیامت می‌ فهمند که اعضا و جوارح از اعمال ما آگاه بودند، خداوند این پوست را خلق کرد که بدن را محافظت کند.
آیت الله  محمدعلی جاودان
آیت الله جاودان:
استاد حوزه با بیان این که خداوند در عالم و نظام هستی هیچ چیزی را نحس خلق نکرده است، گفت: منشا تمام نحسی ها و بیچارگی های انسان گناهانش است و نحسی انسان به اعمال و رفتار انسان وابسته است.
ارتباط در ایتا