مسیر

مسابقات با موضوع ولایت فقیه

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می کند:

ویژه طلاب حوزه های علمیه در سطوح مختلف

مسابقه کتابخوانی

*طلاب سطح یک و دو
کتاب شوون و اختیارات ولی فقیه امام خمینی ره

* طلاب سطح سه و چهار
کتاب ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت آیت الله جوادی آملی(فصول ۳،۴،۵،۷)

* هدایا :
۵۰نفر اول هر کتاب ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

* زمان آزمون:
یکم تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

ثبت نام و مطالعه کتاب

برندگان

-->