جمعه ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ /۲۵ رمضان ۱۴۴۲

مسیر

یادداشت تبلیغی

اِلهی عَفوُکَ عَفوُکَ عَفوُک؛
«مقدرات، در شب نوزدهم، تعيين؛ در شب بيست و يكم، تأييد و در شب بيست و سوم [ماه رمضان]، امضا مي ‏شود».
ره توشه ویژه انتخابات ۱۴۰۰
ره توشه ویژه انتخابات ۱۴۰۰
ره توشه انتخابات ۱۴۰۰