چهارشنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ /۹ رمضان ۱۴۴۲

مسیر

یادداشت تبلیغی

ماه رمضان
استوری های ویژه ماه رمضان کاری از پایگاه اطلاع رسانی بلاغ
احکام ویژه ماه مبارک رمضان
احکام مصرف زکات فطره از رساله (آیات عظام امام خمینی، بهجت، خامنه ای، مکارم شیرازی، سیستانی)
احکام ویژه ماه مبارک رمضان
کسى که بخاطر عدم توانایى بر روزه و غذا دادن به فقیر، وظیفه اش استغفار است، اگر بعدها تمکن پیدا کرد که روزه بگیرد یا به فقرا غذا دهد، احتیاط آن است که این کار را بکند، اگرچه کفایت استغفار، بعید نیست.
احکام ویژه ماه مبارک رمضان
حکم روزه کسی که غسل جنابت را در ماه رمضان فراموش کرده است، چیست؟
احکام ویژه ماه مبارک رمضان
روزه در سفر حرام است ولی در مواردی مسافر باید روزه بگیرد.
مجموعه پرسمان ویژه ماه رمضان ۱۴۰۰ کاری از پایگاه اطلاع رسانی بلاغ