شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰ /۲۵ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

شخصیت ها

سیره امام خمینی (ره) و قافله آزادی
اگر بخواهیم از روحیات مبارزه جویانه، حق طلبانه، عالمانه و آگاه امام خمینی سخن را کامل بگوییم باید سالهای سال خواند و نوشت..
وحدت در اندیشه امام خمینی
بدون شک امام خمینی، یکی از منادیان و احیاگران وحدت و تقریب مسلمین است و آرا و نظریات ایشان مورد توجه جهان اسلام و اندیشمندان مسلمان می باشد.
امام خمینی ما را از قرون وسطی هزار ساله بیرون آورد
امام خمینی ما را از قرون وسطی هزار ساله بیرون آورد و این نکته بسیار مهمی است که ابعادش هنوز روشن نشده است.
نهضت امام خمینی
انقلاب اسلامی، تجلی شکوهمند حماسه ای است که در روزگار قحطی انسانیت، صفحه ای زرین را در تاریخ حیات آدمی گشود و صلای خداخواهی، معنویت، آزادی و استقلال را در گوش جان جهانیان طنین انداز کرد.
اندیشه سیاسی امام خمینی
امام خمینی(ره) در چند دهه گذشته تأثیرات شگرفی در بنیانهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... جامعه ایران و بسیاری از مناسبات جهانی داشتند.
اخلاص امام خمینی
به جرأت می توان گفت بزرگ ترین رمز موفقیت امام خمینی؛ در بی نظیرترین انقلاب معاصر، خلوص نیت و خدامحوری ایشان در به ثمر نشاندن این انقلاب عظیم بود.
ارتباط در ایتا