سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ /۴ صفر ۱۴۴۲

مسیر

خانواده و اجتماع

یادداشت تبلیغی؛
گذر جوامع از سنتی به نوین دگرگونی های زیادی، همچون دگرگونی در الگوی فرزندآوری به همراه داشته است. این تحولات تاثیرات بسیاری را در بخش های گوناگون جامعه بر جای گذاشته است که خانواده نیز از این دگرگونی ها دور نمانده است.
یادداشت تبلیغی؛
رشد فزاینده طلاق در سال‌های اخیر و نگرانی جامعه‌شناسان، ‌روانشناسان و مسئولین کشور از انحلال خانواده‌ها، سبب شد که پژوهشگران درباره علل و عوامل ایجاد طلاق، تحلیل قوانین موجود و میزان بازدارندگی از طلاق و زمینه‌سازی و تسهیل وقوع آن،تحقیق و بررسی کنند.
یادداشت تبلیغی؛
خانواده‌ای که بر اثر تعارض رفتاری والدین، آشفته است؛ نمی‌تواند محیط روانی و روحی امنی را برای فرزندان ایجاد کند و آسیب‌هایی را نیز به دنبال دارد. در این مقاله برخی از این آسیب‌ها بررسی می‌شود.
یادداشت تبلیغی؛
یکی از این آسیب‌های اینترنت، استفاده بیش از حد از آن یا «اعتیاد اینترنتی» است که آسیب‌ها و پیامدهای متعددی را به دنبال دارد. در این مقاله به برخی از این پیامدها و آسیب‌ها می‌پردازیم.
یادداشت تبلیغی؛
بی‌شک خانواده، نخستین و مهم‌ترین بستر رشد همه جانبه انسان بوده است. یکی از وجوه منفی پدید آمده از این نهاد اجتماعی، آسیبی به نام طلاق است که موجب بروز ناهنجاری ها شده است، در این مقاله برخی آثار و پیامدهای طلاق بر کودکان و نوجوانان را بررسی می‌شود.
یادداشت تبلیغی؛
رسالت اولیای الهی برای ساختن جامعه آرمانی و ایده‌آل، مبتنی بر فردسازی و خانواده‌سازی است. اساس و زیربنای خودسازی در خانواده شکل می‌گیرد. خانواده مطلوب از منظر اسلام، خانواده متعادلی است که درآن روابط گرم و صمیمی، موجب پیوند افراد خانواده به یکدیگر می‌شود.