سنتی (سخنرانی و منبر)

171 محتوا
سبک‌شناسی ساختاری خطابه در دوره صدر اسلام
موعظه، آسیب شناسی و شرایط آن
تأثیر گفتار بر روابط فردی واجتماعی از دیدگاه قرآن
بررسی نقش تبلیغ سنتی دین در جامعه کنونی
استفاده از شیوه‌های تبلیغ سنتی و رابطه آن با میزان دین‌داری جوانان شهر تهران
بررسی مبانی، ویژگی‌ها و روش‌های موعظه در قرآن
راهکارهای مطلوب ارائه برنامه سخنرانی‌های مذهبی در سیمای جمهوری اسلامی ایران
ویژگی‌های سخن گفتن از منظر قرآن کریم
مطالعه فعاليت‌هاي فرهنگي- اجتماعي روحانيون مبلغ در روستاهاي كشور
بررسی نقش موعظه در رشد اخلاق فردی و اجتماعی در نهج البلاغه