رفتن به محتوای اصلی

محتوای تبلیغ (محتوای پیام)

70 محتوا
بررسی نقش تمهیدی داستان در فهم و انتقال آموزه‌های دیني
شعر و صناعات ادبی، ابزاری برای تبلیغ
شعر و صناعات ادبی، ابزاری برای تبلیغ
بررسی کارکردهاي سیاسی روحانیت
روش‌های اخلاقی بهره‌گیری از طنز مكتوب در امر به معروف و نهی از منكر
کارکردها و آسیب‌های طنز و مزاح در تبلیغ دینی
بررسی ظرفیت‌های مفهوم‌سازی استعاری در فهم و انتقال آموزه‌های دینی با تأکید بر نهج البلاغه
مهارت‌ها و شیو‌ه‌های معلمی
بیانیه گام دوم نظریه دولت و روحانیت
کنش‌گری روحانیت در انتخابات و تکثر نقش های روحانیت