آموزش ساخت کلیپ صوتی

1 محتوا
به همت اداره تبلیغ مجازی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم کارگاه آموزش حضوری و غیرحضوری(مجازی) ساخت کلیپ صوتی ویزه برادران مبلغ نوین برگزار می گردد.