سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ /۱ رجب ۱۴۴۱

مسیر

آموزه ‏هاى عرفانى

امام حسین علیه السلام
مصطفى خليلى
مقوله اخلاق و عرفان از غنى ‏ترين مفاهيمى است كه در فرهنگ دينى ما متجلى است . نماد اخلاق قيم‏ ترين حلقه‏ اى است كه نگين عرفان آن را مزين ساخته است .