رفتن به محتوای اصلی

آیت الله آقا مجتبی تهرانی

4 محتوا

يكى از درد هاى جامعه بشرى كه انسان از ديرباز با آن دست به گريبان بوده و از آن، آسيب هاى فراوان ديده است، بيمارى نابود كننده تهمت است.

فرض کنید صیادی، می خواهد شکاری را صید کند، دنبال فرصت می گردد تا درنهایت، صید خود را به دام بیندازد. شیطان این قدر دور انسان می گردد تا خسته اش کند.