آینده انقلاب

4 محتوا
فیلم| سلسله نشست های جهاد تبیین با موضوع «امید به آینده انقلاب؛ واقعی یا موهوم» سخنران : دکتر سعید جلیلی
سخنرانی دکتر سعید جلیلی در سلسله نشست های جهاد تبیین با موضوع "امید به آینده انقلاب؛ واقعی یا موهوم...؟!" 19 / 08 / 1401
سلسله نشست های جهاد تبیین سخنران: دکتر سعید جلیلی؛ عضو شورای عالی امنیت ملی موضوع: امید به آینده انقلاب؛ واقعی یا موهوم
سخنرانی دکتر سعید جلیلی در سلسله نشست های جهاد تبیین با موضوع «امید به آینده انقلاب؛ واقعی یا موهوم»