اربعین حسینی

50 محتوا

مدیر گروه یاوران سلامت در جلسه توجیهی طرح «همقدم تا آسمان» بیان کرد: فعالیت های تبلیغی در ایام اربعین حسینی با توجه به عظمت این مراسم و کمتر دیده شدن این دست از فعالیت ها، میتوان فعالیت های مبلغان در مسیر راهپیمایی اربعین را مصداق جهاد در راه خدا بر شمرد.

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین شفیعی دارابی

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین قادری

حجت الاسلام والمسلمین شفیعی دارابی

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین قادری

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین حسینی

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین قادری

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین شفیعی دارابی

حجت الاسلام والمسلمین شفیعی