دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ /۱۱ جمادى الآخر ۱۴۴۲

مسیر

ارتقای رتبه تبلیغی

فراخوان جذب و پذیرش
طی اطلاعیه ای؛
اداره کل فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی طی اطلاعیه ای، فراخوان جذب، گزینش و ارتقاء رتبه تبلیغی واحد خراسان رضوی ویژه برادران را اعلام کرد.