سه شنبه ۲۸ دى ۱۴۰۰ /۱۴ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

استاد رفیعی

در شب ولادت حضرت معصومه مطرح شد؛
عضو هیأت علمی جامعة المصطفی(ص) نام گذاری فرزندان به نام های اهل بیت(ع) را الزامی دانست و گفت: ورود یک تفکر غلط در کشور، سبب فراموشی نام های اهل بیت(ع) شده است.
ارتباط در ایتا