سه شنبه ۱۷ تير ۱۳۹۹ /۱۶ ذو القعدة ۱۴۴۱

مسیر

استاد قرائتی

استاد قرائتی:
باید مدرک های حوزوی بر اساس هنرمندی طلاب در ارائه محتواهای دینی و در راستای استفاده از ظرفیت ایشان ارائه گردد.باید ضمن استفاده از تجربیات مراکز حوزوی و هم افزایی فعالیت ها، مهارت های دانش افزایی به ویژه در حوزه انتقال مفاهیم دینی و قرآنی جدی گرفته شود.