اصول زندگی

3 محتوا
دانلود یکجای همه ی پوسترها در آخر صفحه

اینکه امیرالمومنین می فرمایند : هن نواقص العقول یعنی چی ؟ آقای قرائتی به صورت آسان و منطقی تفسیر این روایت را بیان می کند و در پایان اثبات می کند که زنان اولوا الالباب هستند.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به آیات ۱۳ تا ۱۵ سوره اسراء به تبیین پنج اصل اساسی و حیاتی در زندگی اجتماعی یک مؤمن در دیدگاه اسلام پرداخت و گفت: یکی از مهمترین وظایف انسان قبل از توبه، استغفار و اصل محاسبه و حسابگری از خود است.