شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ /۲۶ شوال ۱۴۴۳

مسیر

اعتماد به نفس

یادداشت تبلیغی:
فکر می‌کردم باید بزرگ شوم و این‌چنین بود که ادای بزرگ‌ترها را در می‌آوردم و همیشه مدادی را که مشق می‌نوشتم، مانند سیگار روی لب می‌گذاشتم و کت خودم را روی دوشم می‌انداختم...
ارتباط در ایتا