افغانستان

21 محتوا

حجت الاسلام والمسلمین روستاآزاد در ششمین گردهمایی «مبلغان مهاجر» مبلغان افغانستانی ایام فاطمیه بیان کرد: اعزام های مناسبتی و همچنین ارتباط و همدلی مبلغان افغانستان با مهاجران از مواردی است که می تواند نقش بسزایی در روند فعالیت های فرهنگی و تبلیغی داشته باشد.

ششمین گردهمایی «مبلغان مهاجر» مبلغان افغانستانی برگزار شد.
رسانه و تأثیر آن در تربیت با تأكید بر رسانه در افغانستان
علل گسترش مسیحیت
قرآن و رسانه‌های دیداری با تأكید بر تلویزیون‌های افغانستان
– یکی از مهمترین شعبات دانشگاه بین‌المللی جامعه‌المصطفی‌العالمیه، شعبه این دانشگاه در افغانستان است که از جمله...
نقش عالمان در افغانستان؛ رویکردهای دینی، فرهنگی و سیاسی در گفتگو با آیت الله قربانعلی محقق کابلی، حجج اسلام سید میرهادی سجادی، حمیدرضا سلکی، عبدالمجید ناصری و محمدحسین فصیحی
تبلیغ ثمربخش در افغانستان؛ آینده روشن اسلامی
خطر گسترش وهابیت در افغانستان و راهکارهای مقابله با آن
تبلیغات اسلامی در افغانستان کاستی ها و بایستی ها