الزام حاکمیت به حجاب

1 محتوا
مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام در تاریخ ۴مهرماه ۱۴۰۱ نشست علمی با عنوان «ادله فقهی الزام حاکمیت به حجاب» را با حضور و ارائه‌ی استاد حسین نجفی بستان برگزار کرد. نظر به اهمیت موضوع، متن کامل نشست از منبع سایت مباحثات منتشر می‌گردد.