امامزادگان

7 محتوا
چکیده رسانه های ارتباطی با قدرت چشمگیر و نفوذ گسترده ای که دارند می توانند بیش از سایر مکانیسم به تبلیغ دین بپردازند...

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به علاقه مندی مردم کشورهای مختلف جهان برای تعلیم معارف قرآن و اهل بیت(ع) گفت: امروز دنیا تشنه فرهنگ و معارف قرآن و اهل بیت (ع) است که باید با ابزارهای هنری آن را به تشنگان این معارف برسانیم.

رییس هیأت مدیره مؤسسه روایت سیره شهدا حرم اهل بیت(ع) و امامزادگان را پایگاه نشر فرهنگ و معارف اهل بیت(ع) دانست و گفت: مکان های مقدس و زمان های مختص اهل بیت(ع) باید مورد توجه قرار گیرند.

کارشناس مسائل دینی گفت: برخی با استناد بر این که بعضی گناهان صغیره است، انجام آن را سبک می شمارند، در صورتی که امام علی(علیه السلام) می فرماید باید در نظر گرفته شود که گناه مخالفت با چه کسی است.

برای شناخت کمالات یک فرد و اینکه بتوان بر اساس آن کمالات، میزان توانمندی های او را در نظام هستی به دست آورد، یکی از راه ها آن است که ببینیم معرف او چه کسی است؟وقتی امام معصوم کسی را معرفی می کند....