مسیر

امام جواد علیه السلام

امام جواد
دوران امامت امام جواد(ع) از حدود ۸سالگي شروع شد. در بين ائمه اطهار(ع) امام جواد(ع) تنها امامي بود كه در كودكي به امامت و در جواني به شهادت رسيد.
امام جواد(ع)
امام جواد علیه السلام
امام جواد(ع)
به مناسبت شهادت امام جواد علیه السلام
امام جواد(ع)
به مناسبت شهادت امام جواد علیه السلام