امام سجاد

67 محتوا

آیت الله مظاهری - نقش ارزنده امام سجاد سلام‌الله‌علیه در زنده نگه داشتن نهضت عاشورا

عناوین اصلی کتاب شامل:

از مدینه تا کربلا با پدر؛
امام سجاد علیه السلام در شب عاشورا؛
امام سجاد علیه السلام در روز عاشورا؛
شاهد واقعه؛

عناوین اصلی کتاب شامل:

وصیت امام حسین علیه السلام؛
دوران امام سجاد علیه السلام؛
وضعیت سیاسی دوران امام سجاد علیه السلام؛
حاکمان دوران امام سجاد علیه السلام؛

عناوین اصلی کتاب شامل:

مروری گذرا بر زندگینامه حضرت سجاد علیه السلام و اثبات امامت حضرت ؛
همراه با پدر تا شهادت ؛
رهبری نهضت حسینی پس از شهادت پدر؛