رفتن به محتوای اصلی

انتظار

4 محتوا
فلسفه تربیتی انتظار: رویکردی به نقش مدارس در تربیت نسل منتظر

امید به ظهور مهدی«عج» در مکتب اسلام با امیدی که برخی متفکران به پیروانشان در طول تاریخ داده اند، متفاوت است.

پژوهشگر حوزوی گفت: انتظار فعال مثبت به معنای زمینه سازی برای حرکت به سوی تمدن سازی از طریق انباشت تجربه زیست اجتماعی و تلاش در جهت تشکیل امت اسلامی است.

 

مهدویت با پشتوانه عمیق مبتنی بر مبانی دینی و علمی می‌تواند پاسخ‌گوی فراوانی نیازهای بشریت امروز در ابعاد مختلف مادی و معنوی باشد. زیرا مبتنی بر فطرت و نگرش جهان شمول استوار است.