اندیشه امام خمینی

3 محتوا
امام خمینی در راه مبارزه و مقابله با ظلم و ستم شاهنشاهی، ادای تکلیف و عمل به وظیفه ی الهی را سرلوحه و اساس کار خویش قرار داده بود....
تولیت مسجد مقدس جمکران با بیان اینکه اصل ولایت فقیه امری اجماعی میان همه فقها و علمای تاریخ شیعه است و اخنلاف در میزان و سعه و ضیق آن است، تصریح کرد: نباید گفت که مسئله ولایت از سال ۴۸ به ذهن امام(ره) خطور کرده باشد.
حضرت آیت الله جوادی آملی تصریح کردند: امام خمینی(ره) در سیره و سنت و معارف عقلی و نقلی خود الهی می اندیشید و الهی تفکر می کرد.