شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

انگلیسی

دانشگاه باقرالعلوم(ع)
پذیرش بدون آزمون دانشجو؛
دانشگاه باقرالعلوم ع در نظر دارد برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ در مقطع کارشناسی در رشته «زبان انگلیسی ویژه مطالعات اسلامی» از میان داوطلبان واجد شرایط دانشجو پذیرش کند.
ارتباط در ایتا