سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ /۱۲ ربيع الثاني ۱۴۴۱

مسیر

اهل بیت

حجت الاسلام محسن الویری
حجت الاسلام الویری:
عضو هیأت أمنای مرکز تخصصی شیعه شناسی با اشاره به تندروی های که از سوی برخی مذاهب صورت می‌گیرد، گفت: متأسفانه حتی در میان خودمان نیز برخی موارد شاهد تندروی هایی به نام دفاع و پاسداشت از ولایت و انجام وظیفه هستیم.