ایده های مدرسه ای

3 محتوا
اعطای تسهیلات اداری، تبلیغاتی و مالی، ارائه مشاوره های حقوقی، مدیریتی و تجاری سازی، اعطای گواهی معتبر وزارت آموزش و پرورش به 100 ایده برتر، عضویت در انجمن ایده پردازان و شبکه فعالان مدرسه ای.