يكشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰ /۱۸ صفر ۱۴۴۳

مسیر

ایران

امام رضا
در جواب این سوال به مطالب ذیل توجه بفرمایید : در آن زمان زبان رسمی مردم تمام مناطق اسلامی از جمله ایران, عربی بود لذا مردم با زبان عربی آشنایی داشتند.
ارتباط در ایتا