بازی و مسابقات معارفی

6 محتوا
چهارمین کارگاه بازی و مسابقات معارفی در جهت ارتقای توانمندی مربی های دینی، قرآن و پرورشی و همچنین مبلغان فعال در مدارس متوسطه اول و دوم در موضوع حجاب برگزار گردید. در این کارگاه، اهمیت، فلسفه و شبهات درمورد حجاب در قالب بیش از 30 بازی و مسابقه به مربی ها آموزش داده شد.
«چهارمین کارگاه حضوری بازی و مسابقات معارفی» با موضوع حجاب، ویژه خواهران مبلغ و مربی تربیتی مدارس دخترانه ابتدایی و متوسطه اول
مرکز آموزش های کاربردی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، با هدف ارتقاء سطح علمی و روشی خواهران مبلغ و مربی تربیتی مدارس دخترانه ابتدایی و متوسطه اول، «چهارمین کارگاه حضوری بازی و مسابقات معارفی» با موضوع حجاب، را برگزار می نماید.
سومین کارگاه حضوری بازی و مسابقات معارفی
مرکز آموزش های کاربردی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، با هدف ارتقاء سطح علمی و روشی مبلغان طرح تابستان و کلیه مربیان کودک و نوجوان، «سومین کارگاه حضوری بازی و مسابقات معارفی» را برگزار می نماید.
دومین کارگاه حضوری بازی و مسابقات معارفی با موضوع حجاب