جمعه ۱۰ تير ۱۴۰۱ /۱ ذو الحجة ۱۴۴۳

مسیر

بردباری

یادداشت تبلیغی؛
از نگاه دین، «ایمان»، «عبادت» و «عزت و کرامت نفس»، بدون حلم و شکیبایی، دوام نیابد و تعلیم و تبلیغ دین، بدون آن میسّر نشود. در این نوشتار، ضمن اشاره به مفهوم و اهمیت حلم و بردباری در دین، عوامل دستیابی به این فضیلت ارزشمند اخلاقی را یادآور می‌شویم.
ارتباط در ایتا