شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

بعثت النبی

بعثت نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم
انسانی که به برکتِ استخراج گنج‏های درونی خویش، به پیامبری مبعوث می‏ گردد، به ما می ‏آموزد که شما نیز با دست‏یابی به ذخایر بی ‏پایانی که در نهاد شماست، می‏توانید به مقام بعثت برسید و با مشام جانتان، رایحه دل‏انگیز نبوّت را استشمام کنید.
ارتباط در ایتا