رفتن به محتوای اصلی

بهداشت

3 محتوا

یازدهم ذیقعده الحرام مقارن با ولادت امام رضا ع و پایان دهه کرامت است، فرصتی خواهد بود که بعضی ازسلوک رفتاری امام ع که می تواند الگو و اسوه رفتاری اهل سلوک ، مورد تحلیل و تفسیرقرار بگیرد چند مورد از سلوک رفتاری آن حضرت را مورد تحلیل قرار می دهیم.

بهداشت روانی مستلزم دانستن و ارزش دادن به نیازهای اولیه انسان است. احتیاجات و نیازهای جسمانی و روانی بسیار مهم هستند.شخصی که این اصول را بفهمد غالبا واقع بینانه با مشکلات زندگی برخورد می کند و دلسرد نمی شود.

قانون سوم : بهداشت خواب؛ یعنی زمانی که تصمیم میگیرد یازده شب بخوابید و پنج صبح بیدار شوید ، بدن سیستم طبیعی و منظم خود را به دست می آورد و آرامش شما نیز بیشتر است.