مسیر

تبلیغ رسانه ای

مستند در نجف
مبلغ رسانه ای دفتر تبلیغات اسلامی عنوان کرد:
سید محمود شریفی از مبلغان رسانه ای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در حال ساخت مستند در نجف اشرف می باشند.
اثری دیگر از مبلغ نوین دفتر تبلیغات اسلامی؛
هادی نادری گفت: در این مستند، خدمت رسانی و بدرقه زائران اربعین حسینی توسط خادمان حرم امام رضا علیه السلام به تصویر کشیده می شود.
صالحی
درنگی با مبلغان تبلیغ نوین
ما هفت طلبه بودیم که تصمیم گرفتیم در ایام تبلیغ محرم سال ۱۳۹۴ به مناطق جنگی داعش رفته و در آنجا تبلیغ کنیم به همین منظور با مشورت و تحقیقاتی که انجام داده شد توافق کردیم به منطقه ای در سوریه برویم.
اباذر جعفری
مدیر کل اطلاع رسانی و تبلیغ نوین خبرداد؛
اباذر جعفری مدیر کل اطلاع رسانی و تبلیغ نوین دفتر تبلیغات اسلامی، از ثبت نام خواهران مبلغه در فعالیت های تبلیغ نوین در قالب گروه تبلیغی خبر داد.
جشنواره طنین مسجد
کارشناس تولیدات رسانه ای خبرداد؛
محمدتقی استیری با اشاره به موفقیت مبلغان رسانه ای دفتر تبلیغات اسلامی در جشواره فیلم «طنین مسجد» گفت: استقبال خوبی از آثار تولیدی مبلغان رسانه ای در جشنواره های اخیر شده است.
محمدتقی استیری
کارشناس تولیدات رسانه ای دفتر تبلیغات اسلامی خبرداد:
محمدتقی استیری کارشناس تولیدات رسانه ای اداره کل اطلاع رسانی و تبلیغ نوین معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از ارزیابی آثار رسانه ای ارسالی به جشنواره جنات با هدف ارسال پیام های دینی خبر داد.