جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ /۱۳ شوال ۱۴۴۱

مسیر

تجلیل از مقام علمی

همزمان با برگزاری چهارمین اجلاسیه مجمع عمومی جامعه مدرسین؛
همزمان با چهارمین اجلاسیه مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از مقام علمی و زحمات تبلیغی و ترویجی استاد محسن قرائتی با حضور آیت الله یزدی و آیت الله حسینی بوشهری تجلیل و تقدیر شد.