پنجشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۹ /۸ شعبان ۱۴۴۱

مسیر

تربیت مبلغ

از سوی مرکز آموزش های کاربردی؛
دوره تربیت مبلغ کودک و نوجوان را با استفاده از اساتید مجرّب و توانمند به دو شیوه حضوری و غیرحضوری برگزار می‌شود.
بخش مکتوب و هنری اداره کل تبلیغ نوین دفتر تبلیغات با هدف کسب تجربه عملی و ارتقاء توانمندی طلاب در عرصه داستان نویسی، دوره تربیت مبلغ داستان‌نویس را برگزار می‌کند
ابراهیم پور
دومین جلسه دوره تربیت مبلغ حجاب با همکاری مرکز حجاب ریحانه النبی(س) و مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد.