رفتن به محتوای اصلی

جمهوری اسلامی

22 محتوا

اهتمام به حق حاکمیت مردم با توحید تشریعی منافات ندارد و همان خدایی که حاکم بر مخلوقات است، این حق را تشریع کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین ساجدی

حجت الاسلام والمسلمین رضوی

حجت الاسلام والمسلمین گرجیان

حجت الاسلام والمسلمین ساجدی

حجت الاسلام والمسلمین گرجیان

حجت الاسلام والمسلمین گرجیان

حجت الاسلام والمسلمین بیات

حجت الاسلام والمسلمین بیات

حجت الاسلام والمسلمین بیات