جنگ ترکیبی

1 محتوا
سلسله نشست های جهاد تبیین سخنران: حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری؛ دادستان کل کشور موضوع: تبیین ابعاد جنگ ترکیبی در اغتشاشات اخیر