جنگ سوریه

2 محتوا

او را با نام جهادی «ابوریحانه» یا «نادر حمید» می‌شناسند! نادر حمیدی که تا چندی پیش، یکی از فرماندهان اهوازی جبهه مقاومت در شام بود و قرعه ورود به یاران آسمانی امام حسین(ع) نصیبش شد.

پدر کودک سوری که انتشار تصویرش واکنش های جهانی بدنبال داشت؛ داستان غم انگیز غرق شدن فرزند خود را روایت کرد.