پنجشنبه ۳ مهر ۱۳۹۹ /۶ صفر ۱۴۴۲

مسیر

حجت الاسلام رفیعی

حجت الاسلام والمسلمین رفیعی تأکید کرد؛
استاد حوزه علمیه روضه‌های خانگی را یکی از عوامل ماندگاری فرهنگ عاشورا دانست و نسبت به تقویت مجالس خانگی تاکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین رفیعی مطرح کرد؛
حجت الاسلام والمسلمین رفیعی تاکید کرد: خواهش بنده از رؤسای هیأت ها، مداحان و سخنرانان این است که توجه داشته باشند با کارمان ضربه به امام حسین(ع) و دین نزنیم.