حجت الاسلام رنجبر

11 محتوا
چرا ما از محور مقاومت در لبنان فلسطین یمن عراق و جاهای دیگر دفاع می کنیم؟ و این خلاف منافع ملی ماست
ولایت فقیه یک حکومت فردی دیکتاتوری است و همگان مجبور به تبعیت از آن هستند و این یعنی دیکتاتوری ؟
طرح و فرآیند دست یابی به جهاد تبیین و فوریت این مسئله در پروژه الهی به چه صورت است؟
آیا نظام ما کارآمد بوده یا نه ؟
تثبیت و تقویت اقتصادی نظام اسلامی ما مبتنی بر چه گام هایی است؟
فرآیند کلی شکل گیری نظام های بین المللی و تمدن ها از جمله تمدن اسلامی به چه نحو است ؟ ایران اسلامی چگونه می تواند تمدن ساز شود؟
حکومت پهلوی هم در برابر زیاده خواهی آمریکا مقاومت کرده هم ارتباط خوبی با همسایگان داشت. این عزتمندی ایران در پیش از انقلاب و در زمان پهلوی خیلی بیشتر از زمان کنونی بوده ؟
آیا الگوهای زندگی غرب، الگوهای برتری نیستند؟ آیا آزادی، دموکراسی، ارزشمندی انسان ها، فرصت ها، عدالن، برابری، اینها جایگاه حقیقی در تمدن غربی ندارد ؟ آیا آن ها در این زمینه از ما کارآمد تر نبودند؟
این جایگاه انقلاب اسلامی با نگاه تمدنی برای بسیاری از مردم قابل درک و فهم نیست. توضیح بدهید که منظور چیه؟؟
چرا نظام اسلامی به نظام شرق وابسته شده و این با استقلال ایران که یکی از شعار های اصلی انقلاب اسلامی بوده در تضاد است؟