شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

حجت الاسلام سید سعید رضا عاملی

عاملی سعیدرضا
حجت‌ الاسلام عاملی پاسخ داد
عضو هیأت علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران گفت: دین برای زندگی‌ کردن آمده است چه در فضای واقعی، چه مجازی؛ منتها قواعد خاص خود را دارد، همه چیز قابل مجازی‌ کردن نیست!
حجت الاسلام سید سعید رضا عاملی
حجت الاسلام عاملی :
معاون فناوری اطلاعات دانشگاه تهران با بیان اینکه رویکرد آسیبی و راهبردی به فضای مجازی وجود دارد، گفت: با نگاه راهبردی به فضای مجازی می‌توان از بسیاری خطاهای انسان و آسیب‌ها جلوگیری کرد.
ارتباط در ایتا